Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje ono w razie śmierci:
- Ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
- Świadczeniobiorcy, tj. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania)
- Członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł ( wcześniej zaiłek wynosił 200%, jednak obecny rząd ustanowił taką kwotę). Jest to wysokość zryczałtowana.

Odbiór zasiłku ZUS

Oferujemy możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zwrotu ZUS. Rozliczenie następuje po pogrzebie różnicą między kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku pogrzebowego. Koszty pogrzebu kształtowane są indywidualnie w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta. Rozliczenie może nastąpić gotówką lub przelewem na konto bankowe. Honorujemy również karty kredytowe.

Powrót do oferty

Kontakt:

Telefony całodobowe:

Żyrardów:
46 814 38 81

Rawa Mazowiecka:
46 814 38 81

Biała Rawska:
46 815 84 14