Kremacja

Kościół Rzymskokatolicki zaakceptował spopielenie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1176 par. 3 mówi: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że „dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji”.

Kremacja jest to proces spopielania zwłok zmarłych ma długą tradycję w historii ludzkości. Z każdym rokiem zyskuje on coraz więcej zwolenników.Ta forma pochówku odbywa się przy zachowaniu wszystkich norm etycznych. Po dokonaniu spopielenia prochy zmarłego umieszczane są w urnie. Nasza firma może zająć się wyrobieniem aktów zgonu. W tym celu niezbędne jest dostarczenie dowodu osobistego osoby zmarłej oraz karty zgonu.

Powrót do oferty

Kontakt:

Telefony całodobowe:

Żyrardów:
46 814 38 81

Rawa Mazowiecka:
46 814 38 81

Biała Rawska:
46 815 84 14