Akty zgonu

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon trzy egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.

Wyrabianie aktów zgonu

Nasza firma może zająć się wyrobieniem aktów zgonu. W tym celu niezbędne jest dostarczenie dowodu osobistego osoby zmarłej oraz karty zgonu.

Powrót do oferty

Kontakt:

Telefony całodobowe:

Żyrardów:
46 814 38 81

Rawa Mazowiecka:
46 814 38 81

Biała Rawska:
46 815 84 14